FUNDUSZE I DOTACJE

     

Temat: Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie


Planujesz otworzyć swój pierwszy biznes? Chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą? Planujesz wyposażyć nowe stanowisko pracy? Szukasz środków na zakup niezbędnych urządzeń?

 
Skorzystaj z Rządowego Programu: Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie

 
W ramach programu można ubiegać się o uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki w kwocie do 129 000 zł
 

Pożyczkę można rozłożyć nawet na 7 lat (84 raty)
 

Dodatkowo można zawiesić spłatę pożyczki na okres 12 miesięcy (karencja)
 
Celem programu jest między innymi udzielanie niskooprocentowanych pożyczek absolwentom szkół i wyższych uczelni, a także studentom ostatniego roku studiów wyższych oraz bezrobotnym posiadającym pomysł na własny biznes.
 
 
W ramach Programu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na:
- podjęcie działalności gospodarczej,
- utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.
 
Zachęcamy do zapoznania się z programem i skorzystania z jego możliwości.
 
Jeśli planujesz otwarcie własnej hafciarni lub wykonywać hafty komputerowe przy okazji innej działalności (zakład krawiecki, usługi reklamowe, itp.) pożyczka z programu pozwoli na zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia Twojego zakładu pracy.
 
Skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy z wyborem urządzeń niezbędnych do realizacji Twojego pierwszego biznesu.
 
Więcej informacji o programie:
 
https://wsparciewstarcie.bgk.pl

     

Temat: Jak zdobyć dotację unijną na założenie własnej firmy?

 
Na założenie własnej firmy można dostać nawet 40 tys. zł. unijnej dotacji. Po spełnieniu określonych warunków, pomoc będzie bezzwrotna. Szansę na pieniądze mają zarówno zatrudnieni jak i bezrobotni.
 

Pieniądze dla przyszłych przedsiębiorców pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie może wystąpić każda osoba fizyczna, która chce złożyć firmę. Pieniędzy nie otrzymają jednak ci, którzy inną działalność zarejestrowali w ciągu roku przed ubieganiem się o dotację.
 

Jak podkreśla przy tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego grupami traktowanymi w sposób priorytetowy przy rekrutacji do projektu powinny być:
 

 • kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
 • osoby do 25 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawni,
 • mieszkańcy wsi.

 
Pierwszy krok: do instytucji, która poprowadzi projekt

 

Osoba, która chciałaby uzyskać dotację na rozpoczęcie własnej działalności powinna zgłosić się do odpowiedniej instytucji, czyli tzw. operatora w swoim regionie. Operator przed podjęciem współpracy może przeprowadzić rekrutację (np. rozmowę kwalifikacyjną) z chętnymi do przystąpienia do projektu. Szczegółowych informacji oraz kontaktów do tych instytucji należy szukać:
 

 • w Urzędach Marszałkowskich
 • lub Wojewódzkich Urzędach Pracy.
   

O konkretne dla danego terenu informacje można pytać też w tzw. regionalnych punktach informacyjnych. Jeśli projektodawca przyjmie nasz pomysł, on też zadba o dalsze procedury.

 

Jeśli już nawiążemy współpracę z daną jednostką, ona pomoże nam w przygotowaniu projektu. Pomoc, która w takim miejscu uzyskamy obejmuje szkolenie, doradztwo przy tworzeniu biznesplanu oraz pomoc przy wypełnianiu wszystkich niezbędnych dokumentów.

 
Projekt będzie oceniony

 

Przeszkoleni i uzbrojeni w odpowiednie dokumenty możemy startować w konkursie o dotację. Gdzie i w jakim terminie się zgłosić, poinformuje nas wspomniany wcześniej operator.

Przy przygotowywaniu pomysłu trzeba pamiętać, że zostanie on wnikliwie oceniony. Sama chęć nie wystarczy i dlatego komisja rozpatrzy przede wszystkim:

 

 • pomysł i jego uzasadnienie
 • otoczenie gospodarcze przyszłej firmy
 • wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa),
 • operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń),
 • kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia),
 • racjonalność,
 • spodziewane koszty i możliwe do osiągnięcia zyski
 • szanse na przetrwanie danego przedsiębiorstwa na rynku

 

40 tysięcy złotych można maksymalnie otrzymać na założenie własnej firmy. Pieniądze trzeba oddać, jeśli firma nie utrzyma się przynajmniej rok na rynku.
Jeśli weryfikacja będzie pomyślna, przedsiębiorca otrzyma grant. Co ważne, wkład własny nie jest zawsze wymaganym warunkiem przyznania dotacji.
 

Wymóg taki został wprowadzony przez niektóre regiony (np. Dolny Śląsk), w celu zmotywowania uczestników projektu do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności. Informacje na ten temat uzyskać można we wspomnianych wcześniej regionalnych punktach informacyjnych.

 

 

Termin wypłaty przyznanej dotacji różni się w poszczególnych projektach. Z reguły nie przekracza on jednak 2 miesięcy. W zależności od projektu możliwe jest przekazywanie pieniędzy w transzach, a kwestia ta regulowana jest zapisami umowy zawieranej z konkretnym uczestnikiem projektu.

 


 

Środki z urzędu pracy

Poniżej lista kontaktowa do wojewódzkich urzędów pracy


Pożyczki w ramach "Pierwszego biznesu"
 

 • Inicjatywa Mikro, Kraków, al. Krasińskiego 11, tel./fax (0-12) 427-03-93, 427-03-46, 422-42-57,

 • Inicjatywa Mikro, Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, p. 117, tel./fax (0-32) 253-90-23, 255-47-58,

 • Inicjatywa Mikro, Bielsko-Biała, ul. Browarna 2, III p., tel./fax (0-33) 815-09-59, 815-09-60,

 • Inicjatywa Mikro, Częstochowa, ul. Śląska 23, p. 30, tel./fax (0-34) 360-64-20, 360-57-91,

 • Działdowska Agencja Rozwoju, Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 35, tel. (0-23) 697-24-37, tel. /fax (0-23) 697-28-47,

 • Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, ul. Mokotowska 14, tel. (0-22) 622-52- 55 w. 112,

 • Fundacja Inkubator, Łódź, ul. Piotrkowska 143, tel. (042) 633-16-55,

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, tel. (0-75) 752-32-93, 752-32-94,

 • Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości, Słupsk, ul. Tuwima 22A, tel. (0-59) 841-30-32,

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, tel. (0-18) 267-77-39,

 • Stowarzyszenie PASMO Aktywni i Bezrobotni, tel./fax (0-82) 563-23-15,

 • CiP Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, tel. (0-94) 346-47-06,

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. (0-74) 664-48-10,

 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland tel. (0-81) 749-17-70,

 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, tel. (0-81) 710-19-15,

 • Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, tel./fax (0-61) 283-27-04


     

Potrzebujesz pomocy lub masz pytani? Chętnie odpowiemy!

Infolinia : +12 / 260 71 30